Ημερολόγια

Ξύλινο ζωγραφισμένο στο χέρι ημερολόγιο.