Σεπτέμβριος 2014

Η πρώτη μας συμμετοχή σε έκθεση τον Σεπτέμβριο του 2014.