Εκθέσεις

Εμπορικές εκθέσεις στις οποίες έχουμε λάβει μέρος για την προβολή και προώθηση των νέων μας σχεδίων!

'Εκθεση 'Παρουσίες' 2017
athens fashion trade show2016
'Παρουσίες' 2016
Αthens fashion september 2015
Athens fashion trade show 2015
Mostra rota 2014