Εκθέσεις

Εμπορικές εκθέσεις στις οποίες έχουμε λάβει μέρος για την προβολή και προώθηση των νέων μας σχεδίων!
Athens Fashion Ιανουάριος 2018
Παρουσίες 2018
Mostra rota & Δωρέκθεση 2017
'Εκθεση 'Παρουσίες' 2017
athens fashion trade show 2016
Souvenir expo 'Παρουσίες' 2016
Αthens fashion trade show Σεπτέμβριος2015
Athens fashion trade show 2015
Mostra rota & Δωρέκθεση 2014