Ξύλινοι μαγνήτες

Για θέματα μαγνητών 8Χ5 εκατοστά και 6,5Χ6.5 εκατοστά πατήστε εδώ
Για θέματα μαγνητών 10Χ4 εκατοστά πατήστε εδώ

Μαγνήτες 8 x 5cm & 6,5 X 6,5cm

Μαγνήτες 10 x 4 cm

Μαγνήτες 10 x 4cm Με Φούντα

Ζωγραφιστά μαγνητάκια

Στρογγυλά μαγνητάκια