Δωρέκθεση Σεπτέμβριος 2017

Φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τη συμμετοχή μας στην έκθεση Mostra rota & Δωρέκθεση τον Σεπτέμβριο του 2017