Γούρια με μεταλλικά στοιχεία

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε στο χέρι χρωματιστά γούρια με μεταλλικά στοιχεία.